Inspectie stelt UMC Utrecht onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) per 6 april 2016 voor een periode van maximaal 6 maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie is van mening dat de voorgenomen koers van de raad van bestuur versneld moet worden ingezet. Daarnaast wil de inspectie, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en raad van toezicht, de ontwikkelingen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid van zorg nauwgezet kunnen volgen.

Sinds november 2015 heeft de inspectie het toezicht op het UMC Utrecht geïntensiveerd. Aanleiding daarvoor waren gebeurtenissen op de afdelingen Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie (HHCO) van het UMC Utrecht en hetgeen daarover naar buiten is gekomen in de uitzending van Zembla van 4 november 2015.

De inspectie heeft onderzoek ingesteld naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg op de afdelingen KNO en HHCO en ook breder binnen het UMC Utrecht. De inspectie wordt in dit onderzoek bijgestaan door een externe commissie.

Directe aanleiding voor Verscherpt Toezicht is het handelen van de raad van bestuur in de afgelopen periode en met name de communicatie van het ziekenhuis richting de inspectie rond de werkhervatting van een arts die sinds november was vrijgesteld van directe patiëntenzorg. De inspectie heeft vertrouwen in de ingezette koers, maar is van mening dat deze sneller moet worden doorgevoerd en volgt dit nauwgezet.

Met het verscherpt toezicht blijft de inspectie nauwkeurig volgen of de raad van bestuur de noodzakelijke stappen zet bij het herstellen van het vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen het UMC Utrecht.

De inspectie zal binnen de periode van verscherpt toezicht aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen en verwacht van de raad van bestuur maandelijks resultaatsverslagen over de ingezette verbetermaatregelen.

(Bron: IGZ, 14 april 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
19 april 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd