Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg gaan fuseren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Inspectie Jeugdzorg (IJZ) gaan fuseren. De beide inspecties werken al jaren nauw samen.

In januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Sinds die tijd zijn de IJZ en de IGZ samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De jarenlange samenwerking tussen beide inspecties is daardoor intensiever geworden. Het is een logische stap om als één organisatie verder te gaan. Dat is efficiënter en effectiever en dus beter voor het toezicht op de jeugdhulp. 

De minister en staatssecretaris van VWS stemmen in met het voornemen om te gaan fuseren. De departementale ondernemingsraad en de ondernemingsraden van de beide inspecties, staan positief tegenover dit voorgenomen besluit. De voorbereiding van de fusie start nu. De fusie is rond als er enkele wetten zijn aangepast. De naam van de nieuwe inspectie wordt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

(Bron: IGZ, 21 maart 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
1 april 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd