Interculturele communicatievaardigheid van specialisten moet beter

Volgens onderzoekster Emma Paternotte van het VUmc in Amsterdam moet er meer aandacht komen voor interculturele communicatie in het medisch onderwijs. Uit haar promotieonderzoek blijkt dat medisch specialisten in Nederland deze communicatievaardigheden niet altijd toepassen, terwijl ze groot belang zijn geworden in de huidge multiculturele samenleving.

Daarnaast ontdekte Paternotte dat patiënten met een niet-Nederlandse etniciteit de voorkeur hebben voor een persoonsgerichte arts in plaats van een arts die zicht vooral richt op de ziekte. Een goede arts-patiëntrelatie zou het probleem van de taalbarrière minder prominent maken.

Paternotte concludeert dat medische vervolgopleidingen meer aandacht in hun curriculum zouden moeten besteden zowel aan interculturele communicatie, waarbij cultureel bewustzijn, controleren van taalvaardigheid van de patiënt en of deze begrepen heeft waar het over gaat,en het achterhalen van de reden van het consult een rol spelen, als aan patiëntgerichte communicatie. Ze adviseert de opleidingen hun lesprogramma zoveel mogelijk te baseren op de dagelijkse praktijk van artsen, bijvoorbeeld met behulp van opgenomen consulten.

(Bron: VU, 7 juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
7 juni 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd