(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 10)

‘Joerd meets Sjoerd’

Congresverslag

Op 24 oktober 2014 vond het BSL-congres ‘Endo meets Resto, Joerd meets Sjoerd’ in de Jaarbeurs te Utrecht plaats. Een toepasselijke subtitel omdat Joerd van der Meer (tandarts-onderzoeker) en Sjoerd Smeekens (tandarts-prothetist) elkaars specialisaties onder de loep namen en vice versa bekritiseerden. De 2 bevlogen sprekers spraken samen de relatief kleine groep van zo’n 100 collega’s op een enthousiaste en boeiende manier toe, waarbij er tussentijds alle mogelijkheid werd geboden voor het stellen van vragen.

Van der Meer ging van start met ‘De succesvolle endodontische behandeling’, waarbij alle aspecten van de endodontische opening, het vormgeven, de reiniging en het vullen van de kanalen uitgebreid werd besproken. Dit alles vereist dat bij de indicatie voor een endodontische behandeling al moet worden nagedacht of er daarna voldoende mogelijkheid is voor een goede restauratieve afsluiting. Een kritische vraag blijft waarom men nog steeds geen goed alternatief heeft gevonden voor gutta percha, dat nooit een 100% gegarandeerde lekvrije afsluiting kan bieden. Blootstelling van de gutta percha aan het mondmilieu betekent automatisch een mogelijkheid tot herinfectie. Daarom is het van groot belang een restauratieve afsluiting met optimale chemische hechting te vervaardigen zodat een endodontische behandeling succesvol blijft.

De presentatie van Smeekens werd geleid aan de hand van diverse casussen uit eigen praktijk, waarbij er moest worden overwogen of een endodontische behandeling nog wel was geïndiceerd of dat toch moest worden overgegaan op een ander alternatief zoals een implantaat of een aanvullende behandeling in de vorm van extrusie of klinische kroonverlenging. De rode draad van zijn betoog was het belang van functie, waarbij occlusie en articulatie centraal staan. Bovendien bepleitte hij eerst de etiologie van een probleem te achterhalen, alvorens aan een oplossing te beginnen. Het verleden zegt hierbij ook iets over de toekomst en goede anamneses zijn van groot belang.

Smeekens werkt in zijn praktijk met een zogenoemde ‘Tekscan’, waarmee op een gemakkelijke manier de krachten in de mond worden geregistreerd en hieruit conclusies kunnen worden getrokken. Hij stelt dat iedere vormverandering in de mond invloed heeft op de gehele dentitie en dat bij ingrijpen de problemen zich kunnen gaan verplaatsen. Tandartsen moeten dit soort domino-effecten voorkomen. Hoektandgeleiding inbouwen is bijvoorbeeld een simpele en effectieve methode om de krachtenverdeling in de mond te beheersen en zo slijtage te voorkomen.

Strekking van deze dag was het vergroten van het blikveld van tandartsen en hen in iedere casus de gehele mond, met alle functies, structuur en röntgenopnamen als eenheid te laten bestuderen om zo voorspelbare en succesvolle tandheelkunde na te streven. Al met al een zeer boeiend en praktijkgericht congres.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.