Juridische strijd om muziek in mondzorgpraktijken

De KNMT heeft op donderdag 1 december 2016 SENA (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten) gedagvaard omdat de KNMT meent dat mondzorgpraktijken ten onrechte door SENA worden aangeslagen voor het afspelen van muziek in de wacht- en/of behandelkamer. De beroepsvereniging eist dat SENA stopt met het incasseren bij mondzorgpraktijken en dat reeds geïnde bedragen worden terugbetaald, voor zover ze niet zijn verjaard.

De KNMT baseert haar eis op het ’Marco del Corso’-arrest waarin het Europese Hof van Justitie heeft vastgesteld dat het afspelen van muziek in mondzorgpraktijken geen “mededeling aan het publiek” is. Daarom zouden mondzorgpraktijken geen betaling verschuldigd zijn aan organisaties als SENA, die nabuurrechtelijke vergoedingen incasseren voor muzikanten en producenten.

Voordat besloten werd deze gang naar de rechter in te slaan, hebben de KNMT en SENA over dit conflict overleg gevoerd. Dit leidde echter niet tot een voor de mondzorgpraktijken bevredigend resultaat.

(Bron: KNMT, 2 december 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
2 december 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd