(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2018; 125: 307)

Kaakbotregeneratie met partikels van geëxtraheerde gebitselementen

Spaanse en Amerikaanse onderzoekers vroegen zich af in hoeverre partikeltjes van geëxtraheerde gebitselementen zouden kunnen worden gebruikt om kaakbot na een extractie sneller te laten genezen. In een dierexperimenteel model met 6 Beagle-honden onderzochten zij dit vraagstuk.

Bij de honden werden de tweede tot en met de vierde premolaren en de eerste mandibulaire molaar geëxtraheerd. Met een slijpapparaat werden de pas getrokken gebitselementen verpulverd en direct daarna in de verse sockets van de derde en vierde premolaren en de eerste mandibulaire molaar  teruggebracht. De tweede premolaar werden niet gevuld met partikels en functioneerden als controlegroep. Na 30 en 90 dagen werd de genezing en botvorming geëvalueerd.

Na 90 dagen bleek uit de resultaten dat het slijpsel van de geëxtraheerde gebitselementen beschouwd kan worden als een bruikbaar biomateriaal voor botgenezing. Er was geen verschil in botvorming tussen de kleine en grote alveoles.

Hoewel dit dierexperimenteel onderzoek zijn beperkingen heeft, denken de onderzoekers dat dit biomateriaal kan worden gebruikt in combinatie met autologe botpartikels als een uitstekend biomateriaal zonder nadelig effect op de capaciteit van botregeneratie.

(Bron: Dent J, 6 mei 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

(Beeld: Calvo-Guirado JL et al. Dent J 2018; 6: 12. Figure 3; ©CC BY 4.0)
(Beeld: Calvo-Guirado JL et al. Dent J 2018; 6: 12. Figure 3; ©CC BY 4.0)
Info
publicatiedatum
23 mei 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd