Kamer praat na zomerreces verder over taakherschikking mondzorg

De beroepsverenigingen ANT en de KNMT hebben er bij minister Schippers van VWS op aangedrongen de voorgenomen taakherschikking in de mondzorg te heroverwegen. Niet zonder effect, want de kwestie zal nu pas na het zomerreces in de Tweede Kamer worden besproken, waardoor de wetswijziging in elk geval niet op zeer korte termijn zal plaatsvinden.

Met de veelbesproken aanpassing van de Wet BIG zouden mondhygiënisten formeel de bevoegdheid krijgen om zelfstandig, dus zonder opdracht van een tandarts, handelingen te verrichten op het gebied van verdoven, het boren van primaire cariës en het indiceren en diagnosticeren van röntgenopnamen. Volgens de ANT was sprake van een 'stille wetswijziging', aangezien branche- en beroepsorganisaties onvoldoende geconsulteerd zouden zijn.

De beroepsverenigingen zijn tevreden met het uitstel. “Met deze maatregelen wordt de deur wagenwijd opengezet voor ontwikkelingen die niet in het belang van de mondzorg en de Nederlandse consument zijn, zoals stijgende kosten op macroniveau, overbehandeling, nadruk op herstel in plaats van preventie en verwarring bij patiënten. De organisatie van de mondzorg onder één dak is essentieel voor de kwaliteit,” aldus de ANT.

De KNMT uit vergelijkbare bezwaren en onderstreept tevens de belangrijke preventieve rol die de mondhygiënist op andere terreinen speelt.

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) betreurt de brandbrief van de ANT en herkent zich niet in het beeld dat de taakherschikking de mondzorg plotseling en ‘in stilte’ door de strot wordt geduwd. “Mondhygiënisten worden al sinds 2006 opgeleid om primaire cariës te behandelen en zijn daarmee functioneel zelfstandig bevoegd, al is er tot op heden een opdracht van de tandarts nodig,” aldus Ellen Bol-van den Hil, directeur van de NVM.

(Bron: Dental Tribune, 14 juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
22 juni 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd