(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 75)

Kamervragen over NZa onderzoeksmethoden

De publicatie van het onderzoek over de NZa-rapportages over het experiment vrije prijsvorming in de mondzorg heeft geleid tot Kamervragen.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra vraagt minister Schipper onder meer naar haar reactie op de conclusie uit het rapport dat tandartsen in 2012 slechts een inflatiecorrectie hebben doorgevoerd tijdens het experiment in plaats van prijsstijgingen van meer dan 10% zoals aangegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tevens wordt het huidige mondzorgonderzoek dat onderzoeksbureau Deloitte uitvoert namens de NZa naar de opbrengsten, productie, praktijkkosten en tijdbesteding bij aanbieders van mondzorg hierbij betrokken. De minister wordt gevraagd inzicht te verstrekken in de extra tijd en het geld die nodig zijn om het onderzoek af te ronden. Tandartsen hebben in korte tijd, onder hoge druk en via ingewikkelde vragenlijsten gegevens moeten aanleveren.

De door de NZa uitgevoerde zogenoemde 'marktscans' roepen ook vragen op over de mate waarin mondzorgaanbieders in het afgelopen jaar met vragen over het kostenonderzoek terecht konden bij de NZa.

Dijkstra stelt verder het systeem van vaststellen van landelijke tarieven in de mondzorg ten principale ter discussie: "In hoeverre acht u het vaststellen van adequate landelijke tarieven in de mondzorg überhaupt mogelijk, gezien de constatering uit het (NZa) Visiedocument bekostigingsstructuur Mondzorg dat de werkelijke kosten per aanbieder altijd zullen afwijken als gevolg van onder meer de lokale kostprijsverschillen en schaalverschillen? "

Tot slot krijgt de minister de vraag voorgelegd of zij bereid is te onderzoeken of een nieuw experiment met vrije prijzen mogelijk is in een beperkt deel in de mondzorg.

Bron: Tandtechnisch Magazine, 8 januari 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.