Keuze CZ voor NVOI-erkende implantologen onder vuur

Het beleid van zorgverzekeraar CZ dat alleen NVOI-erkende implantologen eindverantwoordelijk mogen zijn voor het plaatsen van de implantaatgedragen overkappingsprothese stuit bij de beroepsgroep op weerstand. In een bijdrage in het Nederlands Tandartsenblad van januari 2014 betogen ACTA-decaan Albert Feilzer en Daniël Wismeijer, hoogleraar Orale Implantologie aan ACTA dat de huistandarts eindverantwoordelijk moet blijven voor een integraal zorgplan, waaronder ook de overkappingsprothese valt. Deze eindverantwoordelijkheid is onder meer in 2006 vastgesteld door de Commissie Linschoten. Feilzer en Wismeijer vinden dat het CZ-beleid voorbij gaat aan de bevoegdheid die aan de tandarts door de wet BIG wordt toegekend en die gelijk is aan een NVOI-implantoloog. Beiden spreken over een ongewenste en onverstandige gedragsregel, waarbij algemeen practici en patiënten zich niet mogen neerleggen. Zelfs de voorzitter van de NVOI neemt afstand van het CZ-beleid op dit punt. Hij stelt op LinkedIn, waar een discussie over dit onderwerp is losgebarsten, dat de NVOI-erkenning voor een implantoloog het volledige allround zijn in de implantologische behandelingen betreft. Dat wil niet zeggen dat de NVOI-erkende implantoloog op het gebied van de overkappingsprothese beter is dan de niet-geregistreerde collega, die zich misschien wel helemaal op dat terrein heeft toegelegd, aldus Guljé.

(Bron: Nederlands Tandartsenblad, 13 januari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.