(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 371)

KiMo gaat praktische en compacte richtlijnen ontwikkelen

Op 18 mei 2015 hebben alle partijen in de mondzorg besloten een kennisinstituut op te richten voor de gezamenlijke ontwikkeling van richtlijnen in de mondzorg. Binnen dit kennisinstituut Mondzorg (KiMo) worden praktische en compacte richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen ondersteunen de mondzorgverlener bij het maken van afwegingen en bij de keuze voor de beste behandeling voor de patiënt. Bovendien kunnen richtlijnen een rol vervullen bij het informeren van patiënten over nut en noodzaak van een behandeling.

De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd door de beroepsorganisaties van tandartsen (KNMT en ANT), mondhygiënisten (NVM) en de tandprothetici (ONT). De wetenschappelijke verenigingen en de opleidingen in de mondzorg (universiteiten en hogescholen) stellen expertise beschikbaar voor de richtlijnontwikkeling binnen KiMo. Met het ministerie van VWS wordt gesproken over het verstrekken van een startsubsidie voor de komende 3 jaar.

Sinds begin 2013 werkten beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en opleidingen in de mondzorg aan de voorbereidingen van het instituut. Er is onder meer gewerkt aan een advies over een onafhankelijke structuur voor en inhoud van de richtlijnontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat de inbreng en expertise van de professional bij richtlijnontwikkeling altijd optimaal moet zijn gewaarborgd.

Op dit moment werkt een benoemingscommissie aan het inrichten van een Raad van Toezicht voor KiMo. Die gaat het onafhankelijke instituut vervolgens daadwerkelijk oprichten.

(Bron: Kennisinstituut Mondzorg, 22 mei 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.