Kinderen met reflux hebben veel baat bij antirefluxchirurgie

Femke Mauritz concludeert aan de hand van haar promotieonderzoek dat een antireflux-operatie (fundoplicatie) effectief is bij kinderen met refluxziekte. Femke Mauritz promoveerde 10 november 2015 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘The effects and efficacy of antireflux surgery in children’.

De zogenoemde gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) ontstaat wanneer teveel maaginhoud terugvloeit in de slokdarm wat klachten en complicaties veroorzaakt. Mauritz toont aan dat deze refluxklachten bij 88% van de kinderen op korte termijn te genezen zijn door een fundoplicatie.

Echter, na 10-15 jaar follow-up zag ze dat slechts 57% van de kinderen nog klachtenvrij was. Toch verbetert fundoplicatie de levenskwaliteit aanzienlijk. Alle reflux van de maaginhoud, zowel zuur als niet-zuur, neemt significant af. Dit geldt zowel voor kinderen met normale als beperkte neurologische ontwikkeling, wat in eerder onderzoek nog ter discussie stond.

Meestal wordt bij kinderen een volledige (360 graden) fundoplicatie-techniek gebruikt. Mauritz heeft een meta-analyse en prospectief cohortonderzoek uitgevoerd waarbij deze volledige fundoplicatie werd vergeleken met een partiële (270 graden). Een partiële fundoplicatie resulteerde in gelijke effectiviteit, maar ging gepaard met minder postoperatieve slikklachten. Toekomstig onderzoek zal nog moeten bewijzen of de partiële fundoplicatie inderdaad, ook op lange termijn, de beste operatie voor GORZ is.

(Bron: Universiteit Utrecht, 10 november 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
18 november 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd