Klachten over mondzorg in 2015

Een rapportage van Landelijk Meldpunt Zorg 2015 toont dat in 2015 over de mondzorg 246 klachten zijn gemeld.

De meest voorkomende klachten betreffen: Diagnose gemist, Informatievoorziening/voorlichting, Fraude, Bejegening, Klachtbehandeling zorgaanbieder, Hygiëne, Financiën (o.a. declaraties), Dossiervoering/-inzage, Titelmisbruik door beroepsbeoefenaar en Oneens met medisch handelen. Ruim een derde van de klachten betrof een verschil van mening over medisch handelen. Andere klachten gingen over het mogelijk onterecht extraheren van gebitselementen, slecht passende gebitsprotheses en aanhoudende pijnklachten. Ook over de hoogte van declaraties en onverwacht hoge kosten kwamen klachten binnen.

De rapportage over 2014 van het Landelijk Meldpunt vermeldde relatief veel klachten over niet-BIG-geregistreerde tandartsen. In 2015 kwamen eveneens naar verhouding veel klachten binnen over mogelijk titelmisbruik door een beroepsbeoefenaar. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om in het buitenland opgeleide tandartsen die in Nederland als tandarts aan het werk zijn zonder de vereiste BIG-registratie.

Over de bevoegdheden die horen bij de verschillende beroepen in de tandheelkunde blijkt ook nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan.

(Bron: IGZ, 18 mei 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
24 mei 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd