‘Knip’ in taakverdeling VWS en Nederlandse Zorgautoriteit

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt voortaan zelf het beleid met betrekking tot de bekostiging in de zorg vast. De NZa voert vervolgens het door VWS vastgestelde beleid uit. Hierdoor komt er een meer logische knip tussen de taken van de NZa en het ministerie en zo wordt duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit is één van de maatregelen die minister Schippers neemt in reactie op de aanbevelingen van de commissie Borstlap.

De fusietoets en het instrument van de aanmerkelijke marktmacht, die nu nog bij de NZa liggen, zullen overgaan naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De NZa zal zich bezig blijven houden met het zorgtoezicht, zoals het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars, het toezicht op de uitvoering van de Wet Landurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en het tegengaan van fouten en fraude in de zorg. De NZa is verantwoordelijk voor de behandeling van individuele gevallen.

Naast de wijziging in de taken van de NZa worden ook maatregelen genomen om de interne organisatie te versterken. Zo komt er een driehoofdig bestuur, onder leiding van de vorige week benoemde Marian Kaljouw. Ook wordt de positie van de Raad van Advies versterkt en komt er een auditcommittee dat intern onderzoek kan doen naar ICT en financiële zaken. Het loket waar mensen misstanden kunnen melden wordt uitgebreid en klantvriendelijker ingericht. Verder verbetert de NZa zelf haar personeelsbeleid en ICT en is het interne beleid ten aanzien van bestuurskosten aangescherpt.

Minister Schippers heeft in 2014 een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar het intern functioneren van de NZa. Aanleiding was een omvangrijk bezwaarschrift van een op dat moment overleden medewerker van de NZa tegen zijn personeelsbeoordeling. In het bezwaarschrift toonde deze medewerker zich onder andere kritisch op het personeels- en ICT-beleid bij de NZa. Ook had hij kritiek op de relatie tussen de NZa en het ministerie.

(Bron: Rijksoverheid.nl, 2 april 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
2 april 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd