(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2017; 124: 407)

KNMT past Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aan

Een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag aan een tandarts voor het op onjuiste wijze doorlopen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, is voor de KNMT aanleiding om deze meldcode in 2018 tekstueel aan te passen. In de casus had de betreffende tandarts een melding gedaan bij Veilig Thuis zonder toestemming van de patiënt en/of zijn naasten.

De KNMT is het niet eens met het oordeel van het Tuchtcollege, want zij meent dat het Tuchtcollege een te enge interpretatie van de Meldcode hanteert. De KNMT vindt dat de uitspraak juist indruist tegen het doel van de Meldcode: “...namelijk signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld opvangen en verdere schade voorkomen. In geval van vermoedens van tandheelkundige verwaarlozing mag een tandarts zijn beroepsgeheim opzijzetten als dat in het belang is van het kind. En dan dus ook zonder toestemming van de patiënt en/of zijn naasten gegevens verstrekken aan Veilig Thuis. Dit past bovendien bij het meldrecht dat tandartsen hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning”, aldus de KNMT op haar website.

Tot de aanpassing in 2018 een feit is, raadt de KNMT aan de Meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld te lezen in samenhang met haar standpunt.

(Bron: KNMT, 2 augustus 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
15 augustus 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd