KNMT bepleit verbetering toegankelijkheid mondzorg

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) doet een dringend appèl op eerstelijns zorgverleners, zorgverzekeraars, de overheid en politiek hun rol te pakken in het aanpakken van de toegankelijkheid tot de mondzorg.

Recente CBS-fijfers tonen dat 72 % van de mensen uit de laagste inkomensgroepen in 2015 naar de tandarts is geweest. Onder de hoogste inkomensgroepen was dit 84%. Een zorgelijke ontwikkeling vindt het KNMT. Wie de jaarlijkse controle bij de tandarts mist, loopt het risico op onnodig hoge kosten later. Er kunnen grote gebitsproblemen ontstaan of zelfs lichamelijke klachten, veroorzaakt door problemen in de mond.

De KNMT wil een doelgroepgerichte aanpak van de onstane situatie. Er moet sterker worden ingezet op voorlichting over mondgezondheid en het belang daarvan voor de algemene gezondheid. Een extra inspanning bij de consultatiebureaus is daarin noodzakelijk – jong geleerd is immers oud gedaan. Overheden en zorgverzekeraars worden dringend opgeroepen de voorlichting over mondzorg veel actiever ter hand te nemen – zij bereiken ook de groepen die tandartsen nu niet bereiken. Daarnaast moeten er middelen beschikbaar komen om specifieke groepen te steunen. Gemeenten zouden financiële ruimte moeten krijgen om collectief aanvullende mondzorgverzekeringen af te sluiten voor minima, mondzorgspaarverzekeringen mee te financieren en regelingen in de bijzondere bijstand op te nemen.

De KNMT is zelf ook actief om jong en oud weer op mondcontrole te krijgen. Ze ondersteunt voorlichtingsprogramma’s en -activiteiten. In 2014 richtte ze het Fonds Mondgezondheid, dat mondzorgvoorlichting als opdracht heeft.

Verder is samenwerking gezocht met andere instanties in de mondzorg en de eerste lijnszorg. Uit CBS-onderzoek komt naar voren dat mensen die de tandarts mijden vaak wel bij de huisarts komen. De KNMT stimuleert dan ook op dat vlak signalering van mondproblemen, en doorverwijzing naar de tandarts.

(Bron: KNMT, 16 maart 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: KNMT
Beeld: KNMT
Info
publicatiedatum
17 maart 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd