KNMT en ANT komen met richtlijnenvereniging

Onder de noemer Nederlandse Vereniging Praktijkstandaarden Mondzorg (NVPM) gaan KNMT en ANT een vereniging oprichten voor richtlijnen in de mondzorg. Dat is de uitkomst van overleg tussen beide beroepsverenigingen afgelopen week. Volgens de KNMT en ANT zijn richtlijnen essentieel voor de kwaliteit en de transparantie van de zorg aan de patiënt. Met de nieuwe vereniging willen beide organisaties de inbreng van de tandarts bij de totstandkoming van evidence based richtlijnen borgen en het draagvlak hiervoor vergroten. Voor de haalbaarheid van richtlijnen zijn praktische toepasbaarheid en brede overeenstemming binnen de beroepsgroep noodzakelijke voorwaarden, aldus de KNMT en ANT. De NVPM zal daarom gaan bestaan uit individuele tandartsen, die bepalen welke richtlijnen worden ontwikkeld en geautoriseerd. De NVPM moet een breed richtlijnenprogramma voor de mondzorg mogelijk maken. Naast richtlijnen voor het medisch tandheelkundig handelen, gaat het ook om handvatten voor de praktijkvoering. Om te komen tot dit brede programma zoekt de NVPM nadrukkelijk de samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Zo moeten wetenschappelijke onderbouwing, praktische haalbaarheid en brede consensus binnen de beroepsgroep samen de basis vormen voor een succesvol richtlijnenprogramma.

(Bron: NT, 20 oktober 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
23 oktober 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd