(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 243)

KNMT pleit voor mbo-opleiding tandartsassistent

De KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) bepleit minimumeisen voor het opleidingsniveau van tandartsassistenten. De KNMT wil dat met ingang van 1 september 2018 een tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt in het bezit is van een mbo-diploma Tandartsassistent of de opleiding volgt. Met het invoeren van de eis van een mbo-opleiding wordt het opleidingsniveau van tandartsassistenten eenduidig, transparant en inzichtelijk voor de patiënt. Bovendien zijn gediplomeerde tandartsassistenten in de praktijk aantoonbaar bekwaam in het uitvoeren van de handelingen uit het beroepscompetentieprofiel.

Uit eerste resultaten van onderzoek door de KNMT onder haar leden blijkt dat 75% van de tandartsen het standpunt van de KNMT ondersteunt. Vrijwel alle respondenten vinden het bij het aannemen van een nieuwe tandartsassistent belangrijk dat deze een opleiding tot tandartsassistent heeft gevolgd. Op dit moment heeft ruim de helft van de tandartsassistenten een mbo-opleiding Tandartsassistent gevolgd. De rest heeft ofwel een certificaat of is in de praktijk opgeleid door de tandarts zelf.

De kwaliteitseisen en het niveau van de mbo-opleiding Tandartsassistent zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier dat door de branche en het onderwijsveld samen wordt vastgesteld. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de inhoud en het niveau van deze opleidingen.

(Bron: knmt.nl, 8 maart 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: ANP.
Beeld: ANP.
Info
publicatiedatum
8 april 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd