KNMT-voorzitter Van der Helm treedt terug

Aad van der Helm heeft besloten per direct terug te treden als voorzitter van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Na afloop van de algemene vergadering van 11 december 2015 concludeerde Van der Helm dat er voor hem geen rol meer is weggelegd in het hoofdbestuur. Met zijn terugtreden wil hij ruimte creëren voor de noodzakelijke vernieuwing van de beroepsvereniging, een proces dat in de ogen van Van der Helm prioriteit verdient. Voorstellen tot modernisering zijn op de Algemene Vergadering van 11 december met overgrote meerderheid van de stemmen aangenomen. Om dit vernieuwingsproces kracht bij te zetten heeft het hoofdbestuur 2 adviseurs benoemd met veel ervaring en een respectabele staat van dienst binnen de KNMT, te weten prof. dr. J.R. Bausch en dr. G.J. Dicker.

Van der Helm trad aan als voorzitter op 1 januari 2015. “Ik ben voorzitter geworden om de beroepsgroep verder te brengen. De mondzorg is een prachtig vakgebied dat door patiënten hoog wordt gewaardeerd. Dat moeten we zo houden en dat kan ook. Maar dat vraagt wel dat we als vereniging de steven wenden”, aldus Van der Helm.

Tot de algemene vergadering van 23 juni 2016 neemt vicevoorzitter Hendrike van Drie het voorzitterschap op zich en zullen ook de andere leden van het hoofdbestuur in functie blijven. Op 23 juni stellen alle bestuursleden hun functie ter beschikking.

(Bron: KNMT, 18 december 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Aad van der Helm
Aad van der Helm
Info
publicatiedatum
18 december 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd