Koninklijk bezoek op jubileumcongres NMT

Koning Willem-Alexander woont op 16 mei 2014 het jubileumcongres van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) bij in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het congres, met als thema ‘Lang leve een gezonde mond’, staat in het teken van de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid.

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de NMT presenteert de organisatie op deze dag het NMT Fonds Mondgezondheid, een fonds voor de stimulering van de kennis, bewustwording en voorlichting over het belang van een gezonde mond voor de algehele gezondheid.

Prof.dr. Fred Rozema, bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie aan ACTA, zal in de openingsrede van het congres ingaan op de steeds manifester wordende relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld een relatie tussen een slechte mondgezondheid en hart- en vaatziekten en diabetes. Daarnaast heeft de mond een signaalfunctie voor afwijkingen in de algehele gezondheid die zich nog niet op een andere manier in het lichaam hebben gemanifesteerd. Zo kunnen slijmvliesafwijkingen, een onmatige toename van cariës of klachten van een droge mond duiden op bijvoorbeeld bloedarmoede, afwijkingen in het maag-darmkanaal of bloedkanker.

De tandarts speelt in deze vroegherkenning een belangrijke rol. Hij ziet immers als vrijwel enige medische professional zijn patiënten elk jaar opnieuw. Dat geeft de tandarts een belangrijke verantwoordelijkheid. Samen met de huisarts of de medisch specialist kunnen deze gezondheidsproblemen in potentie eerder worden aangepakt.

(Bron: Persbericht NMT, 16 april 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.