(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2018; 125: 429)

Kosteneffectiviteit van behandeling en preventie van cariës

Promotie A.S. Goldman-Hawes

Ann Goldman onderzocht de kosten en de kosteneffectiviteit van preventieve en restauratieve behandelingen bij schoolgaande kinderen in China en in Brazilië. Zo bekeek zij het onder supervisie poetsen met fluoridetandpasta om gecaviteerde carieuze dentinelaesies in blijvende molaren met een hoog cariësrisico te voorkómen en het verzegelen van deze molaren met een hooggevuld glasionomeercement volgens de ART-methode en met kunsthars, het schoonpoetsen met fluoridetandpasta van caviteiten in de tijdelijke dentitie en het stoppen van het cariësproces in dentinecaviteiten door het plaatsen van restauraties.

Goldman concludeerde dat de onder warmtetoevoeging geplaatste ART-verzegeling na 4 jaar het meest kosteneffectief was van de onderzochte verzegelingsmaterialen en dat een glascarbomeerverzegeling het minst gunstigste effect en ook de duurste verzegeling was. Tevens bleek dat het met fluoridetandpasta poetsen van het gebit 180 dagen per jaar onder supervisie de beste uitkomst had, al drukten de personeelskosten de resultaten. Ten slotte stelt Goldman dat ART-behandeling met hooggevuld glasionomeercement een waardevol alternatief is voor restauratieve behandeling met amalgaam, omdat de effectiviteit van de ART-behandeling niet onder doet voor die van amalgaam en de mogelijkheid biedt de personeelskosten te beïnvloeden in combinatie met het uitvoeren van deze behandeling buiten de tandheelkundige kliniek.

Op 29 juni 2018 promoveerde mevrouw Ann S. Goldman-Hawes aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift ‘Comparative costs and cost-effectiveness research on materials and approaches in the treatment and prevention of dental caries in a mixed dentition: Community trials in Wuhan, China and Paranoá, Brazil’. Promotor was prof. dr. N.H.J. Creugers en copromotor was dr. J.E.F.M. Frencken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: A.S. Goldman-Hawes
Beeld: A.S. Goldman-Hawes
Info
publicatiedatum
2 juli 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd