Gepubliceerd op: 10-05-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 230)

Kostenstijging voor COPD-patiënten

Medisch

De kosten die samenhangen met astma en chronische longaandoeningen (COPD) zullen de komende 20 jaar stijgen met respectievelijk 150% en 220%. Belangrijke oorzaak van de kostenstijging is de vergrijzing, naast technologische veranderingen en prijsstijgingen.

De kostenstijging heeft te maken met de verwachte toename van het aantal mensen in Nederland met deze aandoeningen. Over 20 jaar zijn er 28% meer mensen met astma en zullen 70% meer mensen lijden aan chronische longaandoeningen.

Recente cijfers van het RIVM hierover leveren belangrijke informatie op voor het gezondheidsbeleid en kunnen richting geven aan innovaties in preventie en zorg om deze betaalbaar te houden. Vanwege de hoge kosten van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim is ook aandacht voor arbeidsparticipatie van COPD-patiënten geboden.

(Bron: RIVM, 21 maart 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.