Kwaliteitsregister voor tandheelkundig assisterenden

In navolging van het kwaliteitsregister voor tandartsen (KRT) en mondhygiënisten (KRM) is er nu ook het Kwaliteitsregister voor Tandheelkundig Assisterenden, kortweg KRTA.

Het KRTA is een onafhankelijk en openbaar register voor tandheelkundig assisterenden die aantoonbaar hun vakkennis en –kunde op peil houden. Zij volgen bij- en nascholing en werken volgens praktijkrichtlijnen.

KRTA werkt met het veelgebruikte registratiesysteem voor permanente educatie PE-online, waarin de bij- en nascholingsactiviteiten in een individueel overzicht worden bijgehouden. Aanbieders van cursussen laten in dit systeem hun cursussen toetsen op kwaliteit. Een geaccrediteerde cursus staat garant voor een kwalitatief goede cursus. Aan een geaccrediteerde cursus worden punten voor de deskundigheidsbevordering toegekend.

(Bron: Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundig Assisterenden, 23 januari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
29 januari 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd