Laag cariësrisico bij type 1-diabetespatiëntjes

Uit een in PloS One gepubliceerd onderzoek naar de mogelijke verschillen in de cariësprevalentie en gerelateerde variabelen bij kinderen met diabetes mellitus type 1 en kinderen zonder deze ziekte, kwam als verrassend resultaat naar voren dat goedgereguleerde type 1-diabetespatiëntjes een laag cariësrisico hadden, hoewel de suikerconsumptie en het eten van tussendoortjes bij hen hoger was dan bij de kinderen in de controlegroep.

In het algemeen wordt gedacht dat kinderen met dit type 1-diabetes mellitus vatbaarder zouden zijn voor het krijgen van cariës. Vaak zijn bij hen de buffercapaciteit en de antimicrobiële eigenschappen van het speeksel afgenomen en de viscositeit en calciumconcentratie toegenomen. Deze veranderingen zouden een rol kunnen spelen bij de toegenomen cariësfrequentie bij onvoldoende gereguleerde diabetes. Ook de droge mond lijkt het cariësrisico ongunstig te beïnvloeden. Echter, uit dit onderzoek blijkt verder dat zodra de diabetes goed is ingesteld, de cariësfrequentie zich weer normaliseert. Deze afname in cariësfrequentie is wellicht het gevolg van het dieet, waarin snelle suikers zoveel mogelijk worden vermeden.

(Bron: PloS One, 30 november 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.