Lagere bloeddruk door CPAP

CPAP (continuous positive airway pressure) kan de bloeddruk van patiënten met het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) significant verlagen, maar draagt niet bij aan een verlaging van andere cardiovasculaire risicofactoren. Deze conclusies kunnen worden getrokken uit 2 artikelen in The New England Journal of Medicine.

Eerdere onderzoek toonde een sterk verband aan tussen onbehandelde OSAS en een hogere cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.

Daniel Gottlieb et al onderzochten daarom het effect van CPAP, dan wel aanvullende zuurstoftherapie, op de gemiddelde arteriële bloeddruk bij obese patiënten met matige tot ernstige OSAS en cardiovasculaire ziekten of risicofactoren. Eenderde van de 318 patiënten kreeg slaaphygiëne- en leefstijladviezen, eenderde kreeg dezelfde adviezen in combinatie met CPAP en de laatste groep kreeg adviezen in combinatie met aanvullende zuurstoftherapie. Na 12 weken was de gemiddelde arteriële bloeddruk bij de patiënten die CPAP ontvingen significant lager dan bij de andere 2 groepen.

In het onderzoek van Julio Chirinos et al werden 181 obese patiënten met matige tot ernstige OSAS en een verhoogd C-reactieve proteïne (CRP) onderzocht. Eenderde van de patiënten kreeg CPAP, eenderde kreeg een gewichtsinterventie en de laatste groep kreeg een combinatie van beide behandelopties. Na 24 weken hadden patiënten die een gewichtsinterventie ondergingen en patiënten met de behandelcombinatie significant minder insulineresistentie en lagere triglyceriden- en CRP-waarden dan de patiënten die alleen CPAP kregen.

In alle interventiegroepen was er een significante daling van de gemiddelde arteriële bloeddruk. Chirinos noemt dat gewichtsinterventies onderdeel zouden moeten zijn van de behandeling bij patiënten met OSAS om het cardiovasculaire risicoprofiel te verbeteren.

In een redactioneel commentaar worden een enige kanttekeningen geplaatst bij bovenstaande conclusies.

(Bron: Medisch contact, 13 juni 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
19 juni 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd