(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2017; 124: 406)

Langslapers hebben meer last van nachtmerries

NewScientist meldt dat onderzoek van de Universiteit van Oxford onder 846 mensen uit een doorsnee bevolking heeft uitgewezen dat mensen die langer dan 9 uur slapen meer last hebben van nachtmerries. In het artikel geeft onderzoeker Rek als verklaring hiervoor “dat nachtmerries zich vooral voordoen tijdens de remslaap in latere slaapcycli. Hoe langer iemand slaapt, hoe vaker iemand door een remslaapfase gaat, en hoe groter daarmee de kans op een nachtmerrie”.

In het onderzoek, dat is gepubliceerd in het Social Psychiatry + Psychiatric Epidemilogy (2017; Jul 15), moesten de respondenten via een online vragenlijst antwoord geven op vragen over het aantal en de ernst van nachtmerries en over onder meer negatieve emoties, zorgen, alcohol gebruik, duur van slaap en stressvolle life-events. Zo wilden de onderzoekers achterhalen wat andere factoren een rol spelen bij nachtmerries dan negatieve emoties of posttraumatische stresstoornis (PTSS), die meestal als oorzaken voor nachtmerries worden beschouwd.

Het bleek dat het aantal nachtmerries in een doorsnee bevolking significant geassocieerd was met hogere niveaus van zich zorgen maken, hallucinaire ervaringen én langer dan 9 uur slapen. Voor de ernst van de nachtmerries kwam eveneens een verband met zich zorgen maken en hallucinaire ervaringen naar voren, evenals met depersonalisatie en paranoia. Er werd geen verband gevonden tussen nachtmerries en alcoholgebruik en ook niet met lichaamsbeweging.

(Bron: NewScientist, 2 augustus 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
16 augustus 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd