(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2019; 126: 123)

Leerstoel opleidingsniveau en gezondheidsuitkomsten

Socioloog prof. dr. Jeroen van der Waal, onlangs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam benoemd tot hoogleraar stratificatiesociologie, wil met zijn leerstoel vooral verklaren hoe opleidingsniveau een rol speelt in gezondheidsuitkomsten en politieke voorkeuren.

Velen onderkennen inmiddels dat culturele processen cruciaal zijn om te verklaren waarom opleidingsniveau een belangrijke rol speelt in gezondheidsuitkomsten en politieke voorkeuren. Hoe die processen precies werken is vaak nog onduidelijk. Daar probeer ik met mijn onderzoeksgroep verandering in te brengen. Dat is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van grote waarde”, aldus Jeroen van der Waal.

Hij zal verklaringen voor verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden ontwikkelen en toetsen door inzichten uit verschillende sociaal- en gedragswetenschappelijke disciplines te combineren. Hij richt zich daarbij op de rol van door laagopgeleiden ervaren uitsluiting en onderzoekt de relevantie van voorkeuren die voortkomen uit langdurige socialisatie in kringen van hoog- en laagopgeleiden. Zulke ervaringen en voorkeuren kunnen bijvoorbeeld op verschillende manieren wantrouwen in instituties als de politiek en wetenschap inspireren. Verder wordt onderzocht of deze ervaringen verantwoordelijk zijn voor de lage ontvankelijkheid voor gezondheidsvoorlichting onder laagopgeleiden, hun ongezonde levensstijl, en verschillende vormen van mentale ongezondheid waarmee zij kampen.

(Bron: Erasmus, 28 januari 2019)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.