(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 317)

Luzi Abraham-Inpijn ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 25 april 2014 is prof.dr. Luzi Abraham-Inpijn, internist en emeritus hoogleraar algemene pathologie en inwendige geneeskunde, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. In haar werkzame leven heeft zij zich steeds beziggehouden met medisch-tandheelkundige interactie. Zij heeft een aantal standaardwerken interne geneeskunde voor tandartsen geschreven en regelmatig gepubliceerd over de geneeskundige aspecten van de tandheelkunde, onder meer in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Abraham-Inpijn gaf ook de aanzet tot de oprichting van de Stichting Aja Ramakers Koning om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de medisch-tandheelkundige interactie te stimuleren. De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels vanwege deze stichting een bijzondere leerstoel medisch-tandheelkundige interactie ingesteld.

(Bron: Nederlands Tandartsenblad, 28 april 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Prof.dr. L. Abraham-Inpijn
Prof.dr. L. Abraham-Inpijn
Info
publicatiedatum
30 april 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd