Gepubliceerd op: 11-01-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 9)

M. Doff

Personalia

Op 28 november promoveerde Michiel Doff aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn dissertatie ‘Oral applicance -therapy in obstructive sleep apnoea syndrome; long-term efficacy and comorbidity’. Zijn promotoren waren prof. dr. B. Stegenga en prof. dr. L.G.M. de Bont.

Michiel Doff onderzocht de effecten van het ’s nachts dragen van een mandibulair repositie-apparaat. Bij meer dan de helft van de mensen met een milde of matige vorm van obstructief slaapapneu werd een aanzienlijke verbetering van de klachten gezien nadat zij 2 jaar met een mandibulair repositieapparaat hadden geslapen.

Verder toonde Doff aan dat langdurig gebruik van een mandibulair repositieapparaat de stand en positie van de gebitselementen iets kan veranderen. De promovendus adviseert daarom het mandibulair repositieapparaat te laten vervaardigen door een zorgverlener die is geschoold in slaapgeneeskunde en de dentitie, de occlusie en het effect van de behandeling regelmatig te laten controleren.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.