Medicijncheck ouderen moet beter

De controle van zorgverleners op het medicijngebruik van ouderen moet beter, zo blijkt uit het jaarlijkse medicijnonderzoek van de Unie KBO. Het is de derde keer dat deze grootste seniorenorganisatie van Nederland de controle op het medicijngebruik heeft onderzocht.

Opnieuw blijkt dat apothekers en huisartsen te weinig informeren naar het medicijngebruik van ouderen. Circa 33% van de apothekers doet uit zichzelf bij oudere patiënten navraag over het medicijngebruik en circa 20% van de huisartsen. In die laatste groep wordt wel een verbetering gezien ten opzichte van eerdere jaren.

Apothekers zijn sinds 2011 verplicht een medicatieoverzicht per cliënt bij te houden en een periodiek gesprek hierover tussen cliënt en apotheker of huisarts kan veel onheil voorkomen. Het gebeurt echter nog veel te weinig, terwijl de Richtlijn polyfarmacie bij ouderen al geruime tijd bestaat en de medicatiebeoordeling onderdeel is van de basisverzekering. Weinig artsen en apothekers beginnen er echter uit zichzelf over. Ook betreft het hier een capaciteitskwestie. Het aantal 65-plussers neemt toe en een goede medicatiecheck kost tijd.

De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft inmiddels aangekondigd streng te gaan toezien op benutting van de medicatiebeoordeling.

(Bron: Unie KBO, 5 juni 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
19 juni 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd