Gepubliceerd op: 10-05-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 230)

Medicijngebruik ouderen leidt tot veel ongelukken

Medisch

Uit onderzoek van de Unie KBO, de grootste ouderenorganisatie in Nederland, blijkt dat 65-plussers die dagelijks veel medicijnen moeten innemen grote risico’s lopen omdat de controle op en de hulp bij het innemen van medicijnen ernstig tekortschiet.

Slechts 17% van de huisartsen en 29% van de apothekers doet regelmatig navraag naar het medicijngebruik bij oudere patiënten die meer dan 5 verschillende medicijnen per dag gebruiken.

Van alle ouderen gebruikt 96% medicijnen, gemiddeld 5 per dag en dat al 13 jaar lang. Een jaarlijkse medicatiebeoordeling ontbreekt, waardoor niemand zicht heeft op de gevolgen van verkeerd medicijngebruik. Hierdoor belanden maandelijks meer dan 1.000 ouderen in het ziekenhuis als gevolg van medicijnvergiftiging, valincidenten en auto-ongelukken.

Ouderen kopen 10% van de medicijnen zelf bij de drogist, en daardoor ontstaat regelmatig een zeer gevaarlijke mix met de voorgeschreven medicatie. Ook in combinatie met matig alcoholgebruik gebeuren er veel ongelukken in huis en in het verkeer. Vooral na een bezoek aan een ziekenhuis of een specialist lopen ouderen een verhoogd risico. In de helft van de gevallen verandert dan de medicatie, maar is er bij thuiskomst opnieuw nauwelijks of geen controle op het nieuwe totaalpakket aan medicijnen. Met vaak dramatische gevolgen.

Zowel de ouderenorganisatie als de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie bepleiten dringend een jaarlijkse medicatiebeoordeling.

(Bron: Unie KBO, 20 maart 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
10 mei 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd