(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 535)

Meer inzicht in verloop van slokdarmkanker

Het opsporen en in beeld brengen van kankerstamcellen en hun signaalroutes kan mogelijk bijdragen aan een verbetering van de behandeling van slokdarmkanker. Dat concludeert Judith Honing in haar proefschrift ‘New insights in optimizing treatment and the role of cancer stem cells in esophageal cancer’ waarop zij 3 september 2014 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Slokdarmkanker wordt veelal in een laat stadium opgemerkt. De vooruitzichten van mensen met slokdarmkanker zijn slecht, slechts 15-20% is 5 jaar na het vaststellen van de ziekte nog in leven. Slokdarmkanker keert vaak terug. Mogelijk spelen kankerstamcellen een rol in de terugkeer en uitzaaiing van de ziekte. Maar het identificeren en markeren van kankerstamcellen in slokdarmkanker is lastig.

Honing analyseerde in haar onderzoek de expressie van verschillende eiwitmarkers gerelateerd aan kankerstamcellen in andere typen kanker. Zij deed dat in 2 patiëntgroepen: een groep patiënten met slokdarmkanker bij wie de tumor chirurgisch was verwijderd zonder chemoradiotherapie vooraf, en een groep die wel chemoradiotherapie had gehad voor verwijdering van de tumor. Zij ontdekte dat een verminderde expressie van de eiwitten CD44 en SOX2 samenhing met slechtere vooruitzichten. Omdat nog niet duidelijk is welke rol deze eiwitten precies hebben, pleit de promovenda voor nader onderzoek. Daarnaast onderzocht zij een model dat mogelijkheden biedt om kankerstamcellen te bestuderen in slokdarmkanker.

Bron: RUG, 29 augustus 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
24 september 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd