Meer zelfredzaamheid met betere gezondheidsvaardigheden

Mensen met mindere gezondheidsvaardigheden voelen zich minder gezond, ze hebben meer moeite met zelfmanagement, hun ‘eigen regie’ over de zorg is minder en ze bezoeken vaker de huisarts dan mensen die minder moeite hebben informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zorgverleners en beleidsmakers zouden hierop in moeten spelen, stelt Iris van der Heide op basis van onderzoek bij het NIVEL en het RIVM waarop zij 28 mei promoveerde aan de Vrije Universiteit.

Iris van der Heide deed onderzoek naar zogenoemde ‘gezondheidsvaardigheden’. Zij onderzocht in hoeverre iemands begrip van informatie over gezondheid samenhangt met gezondheid en met persoonskenmerken, zoals leeftijd en sociaaleconomische status. Vooral oudere mensen en mensen met een relatief lage sociaaleconomische status bleken moeite te hebben om informatie over gezondheid te begrijpen en toe te passen. En juist deze mensen vonden hun gezondheid minder goed dan mensen die daar minder moeite mee hadden. Uit onderzoek is bekend dat de gezondheidsvaardigheden van 30 tot 50% van de mensen onvoldoende zijn.

Mensen met mindere gezondheidsvaardigheden kunnen hierdoor ook minder goed zelfmanagementtaken uitvoeren, bijvoorbeeld het bijhouden van glucosewaarden bij diabetes. Hun ‘eigen regie’ over de zorg is minder en zij blijken ook vaker de huisarts te bezoeken.

De onderzoeksresultaten zijn van belang in het licht van de veranderingen in de gezondheidszorg. Nu ouderen steeds meer zelfredzaam moeten zijn en langer thuis wonen.

Mensen moeten ‘geïnformeerde keuzes’ maken wanneer het op zorg aankomt. “Door informatie over gezondheid op een toegankelijke en begrijpelijke manier aan te bieden, helpen zorgverleners en beleidsmakers mensen dus om hun gezondheid te behouden. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en chronisch zieken is deze ondersteuning belangrijk.”, stelt de promovenda.

(Bron: NIVEL, 26 mei 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
4 juni 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd