Meerderheid KNMT-tandartsen ziet niets in zelfstandig borende mondhygiënist

Uit onderzoek van de KNMT onder haar leden blijkt dat 92% het niet zitten dat mondhygiënisten zonder tussenkomst van een tandarts primaire caviteiten prepareren en restaureren, zoals het ministerie van VWS bij wijze van experiment per 2020 voorstelt. Ook zijn tandartsen in meerderheid ook geen voorstander van een mondhygiënist die zelfstandig röntgenopnamen maakt (64% tegen). Tegen los van de tandarts anesthesie geven zijn veel minder bezwaren: 45% staat er positief tegenover, 22% is neutraal.

De KNMT zette de peiling onder haar leden uit van 19 februari tot en met 23 februari. Er werden 7.539 KNMT-leden aangeschreven, waarvan er 1.935 aan de peiling meededen (respons van 26%). Van de respondenten was 88% een praktiserende tandarts.

Momenteel mogen mondhygiënisten de 3 genoemde behandelingen alleen in opdracht van een tandarts uitvoeren. In haar peiling onderzocht de KNMT hoe vaak dat nu gebeurt dat in de praktijk. Uit de verkregen respons bleek dat er tussen mondhygiënisten en tandartsen behoorlijk intensief wordt samengewerkt. Zo bleek dat 71% van de tandartsen wel eens een mondhygiënist de opdracht geeft een verdoving te geven en dat 57% dat doet voor röntgenopnamen. Het aantal mondhygiënisten dat in opdracht prepareert en restaureert, was daarentegen erg laag, slechts 17%.

Meer dan 85% van de tandartsen werkt nu samen met een of meer mondhygiënisten. Van de respondenten is 98% blij en zeer tevreden met die samenwerking. In ruim driekwart van de gevallen werken tandarts en mondhygiënist onder één dak; bij een kwart is dat niet het geval.

De KNMT zet haar verzet tegen de plannen van het ministerie de komende tijd voort en vindt zich daarin gesterkt door de uitkomsten van de enquête onder haar achterban.

(Bron: KNMT Persbericht, 6 maart 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
6 maart 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd