(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2016; 123: 66 )

Meeste anesthesiologen gebruiken medische apps

Meer dan driekwart van de anesthesiologen gebruikt apps voor het gebruik van anesthetica. Dat blijkt uit een online-enquête die door het RIVM via de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie werd verspreid onder 2.200 anesthesiologen, maar die slechts door 36 respondenten volledig werd ingevuld.

Voor het werk, het zoeken naar informatie over anesthetica, het opzoeken van richtlijnen en het berekenen van doseringen worden verschillende apps (42) gebruikt. Het meest genoemd werden de apps ‘Farmaceutisch kompas’ en ‘Klinische anesthesiologie’. Meestal werden ze door collega’s getipt over apps of ze zochten ze zelf op in de appstore. De respondenten zeggen alleen apps te gebruiken van betrouwbare bronnen of, soms, de betrouwbaarheid te controleren met eigen kennis.

De meeste respondenten gaven aan niet te weten of de gebruikte apps een CE-markering hebben, die vereist is als de app een medisch hulpmiddel is. Dat de informatie op de apps snel, gemakkelijk en up-to-date beschikbaar is, worden als belangrijke voordelen genoemd. Nadelen zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de informatie en over de berekeningen in de apps. Vanuit het ziekenhuis, tussen collega’s onderling of vanuit de beroepsvereniging is er geen beleid beschikbaar over het gebruik van apps op het werk.

Het aantal gezondheidsapps in de iTunes appstore is gestegen van 5.800 in januari 2011 tot 23.000 in juni 2013. Het RIVM schat dat er bij elkaar – dus ook Android-versies – rond de 100.000 gezondheidsapps bestaan. Vanwege de wisselende kwaliteit is er behoefte aan goede informatie over de betrouwbaarheid, effectiviteit en kwaliteit van gezondheidsapps.

(Bron: Medisch Contact, 16 december 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
21 december 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd