(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2017; 124: 475)

Meldplicht voor startende zorgverleners

Volgens het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders zullen nieuwe zorgaanbieders zich verplicht moeten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Bij het doen van de melding worden de nieuwe zorgaanbieders direct gewezen op de kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen. Doel van de meldplicht is dat de IGZ beter in staat is de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders in een vroeg stadium te beoordelen.

De meldingsplicht zal gaan gelden voor alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, waaronder tandartsen. Het ministerie van VWS verwacht dat zich jaarlijks 8.000 tot 10.000 nieuwe zorgaanbieders zullen melden. De meldplicht zal niet voor al bestaande zorgaanbieders gelden. Sommige zorgaanbieders (zoals instellingen voor medisch specialistische zorg) hebben bovenop de meldingsplicht ook een toelatingsvergunning nodig.

Het wetsvoorstel en het daarmee samenhangende wetsvoorstel Aanpassingwet toetreding zorgaanbieders zullen binnenkort aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Wanneer deze wetsvoorstellen worden aangenomen, vervalt de de huidige toelatingsprocedure uit de Wet toelating zorginstellingen.

(Bron: Rijksoverheid, Nieuwsbericht 18 augustus 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
14 september 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd