Meta-analyse van onderzoek naar glasionomeer- en amalgaam

Lange tijd werd aangenomen dat amalgaanvullingen beter en duurzamer zouden zijn dan glasionomeervullingen. Onderzoek wijst echter uit dat er helemaal geen bewijs is voor deze aanname op inferioriteit van de glasionomeervullingen.

In een meta-analyse werden 38 klinisch vergelijkende onderzoeken opgenomen. Hieruit volgt niet dat glasionomeer minder goed is dan amalgaam, zoals lange tijd wel werd aangenomen. Er werd geen significant verschil gevonden tussen deze 2 restauratiemethodes tijdens de verschillende followupperiodes na de restauraties.

De onderzoekers geven aan dat de uitspraken die eerder werden gedaan over de inferioriteit van glasionomeer ten opzichte van amalgaam zijn gebaseerd op onjuiste statistische vergelijkingen omdat onderzoeken met verschillende voorwaarden en patiëntengroepen met elkaar werden vergeleken.

Bron: PLOS one, 28 oktober 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.