Minder klachten van patiënten in 2018

Het KNMT berichtte dat in 2018 minder klachten van patiënten dat bij de KNMT Klachtenservice zijn binnengekomen. Er is sprake van een lichte daling ten opzichte van 2017. In 2018 werden in totaal 436 klachten in behandeling genomen voor bemiddeling, in 2017 was dit aantal 566.

Evenals in 2018 werd in 2018 70% van de klachten opgelost via een geslaagde bemiddeling. In 22 procent was de bemiddeling niet geslaagd, in de overige gevallen werd de klacht stopgezet. De meeste klachten – 39% van het totaal – werden net als in voorgaande jaren ingediend over de tandheelkundige behandeling. In 19% van de gevallen betrofg het een geschil over de rekening. Ook bejegening en communicatie scoorden vrij hoog als aanleiding voor een klacht, met respectievelijk 10 en 16% van het totaal aantal klachten.

Uit het jaaroverzicht 2018 van de KNMT Klachtenservice bleek dat de provincies Noord- en Zuid-Holland het hoogste percentage klagers hadden. Zo’n 25% van totaal aantal klachten kwam uit Zuid-Holland en 20% uit Noord-Holland. Daarentegen scoorden de provincies Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland het minste aantal klagers. Het merendeel van de klagers (42%) is van middelbare leeftijd, in de categorie 40 tot 60 jaar. Ook bleek uit de cijfers dat vrouwen vaker klaagden dan mannen: 340 vrouwen dienden een klacht in ten opzichte van 248 mannen.

(Bron: KNMT, 27 maart 2019)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
15 april 2019
rubriek
Actueel
Gerelateerd