Gepubliceerd op: 05-04-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 182)

Minder allergie met latexhandschoenen

Medisch

De invoering van steriele, poedervrije latexhandschoenen heeft waarschijnlijk geleid tot een daling van de gevoeligheid en allergie voor natuurlijke latex.

In 1998 en in 2009 werden 2 groepen vaste OK-medewerkers met behulp van vragenlijsten, serologisch onderzoek en huidtesten onderzocht op gevoeligheid en allergie voor natuurlijke latex. Beide groepen waren vergelijkbaar voor geslacht, rookgewoonten, arbeidskarakteristieken, werkgerelateerde klachten en het aantal atopische personen. In 2009 was de prevalentie van sensibilisatie voor latex statistisch significant lager dan in 1998 (4,5 vs. 14,1%). Ook werd in 2009 een latexallergie statistisch significant minder vaak vastgesteld dan in 1998 (2,8 vs. 9,8%). Atopische personen hadden een statistisch significant verhoogd risico op sensibilisatie voor natuurlijke latex. Het risico op een latexallergie was eveneens verhoogd, maar dit was niet significant.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd 2013; 157: A5835)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
5 april 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd