Gepubliceerd op: 05-04-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 183)

Minder bijeffecten van protonentherapie bij hoofd-halskanker

Tandheelkundig

Tara van de Water van de Rijksuniversiteit Groningen verwacht dat protonentherapie bij hoofd-halskanker minder bijeffecten, zoals problemen bij slikken en een droge mond, zal veroorzaken dan traditionele radiotherapie met fotonen.

Van de Water deed onderzoek ter voorbereiding van het beschikbaar komen van protonentherapie in Nederland. Zij gebruikte computertomogrammen van patiënten die eerder waren behandeld met fotonentherapie om gesimuleerde plannen op te stellen voor fotonen- en protonentherapie. Met die plannen onderzocht Van de Water de voordelen van protonen ten opzichte van fotonen voor de speekselklieren en het slikorgaan. Bij protonen met eenzelfde -effectieve dosis in de tumor werd een lagere stralingsdosis in de speekselklieren en het slikorgaan vastgesteld. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling.

Protonentherapie is op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bezig een beheerste introductie mogelijk te maken.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2001; 108: 223.
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2001; 108: 223.
Info
publicatiedatum
5 april 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd