Minister Schippers: geen twijfel over uitkomsten NZa marktscan

Minister Schippers twijfelt niet over de uitkomsten van de marktscan van de NZa laat zij weten in haar beantwoording van de vragen van kamerlid Pia Dijkstra (D66) over het Milliman onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat tandartsen in 2012 slechts een inflatiecorrectie hebben doorgevoerd en geen prijsstijging van meer dan 10% zoals de marktscan van de NZa aangaf. “Ik zie dan ook geen reden om de NZa te vragen haar onderzoeksmethoden te evalueren”, antwoordt de minister op de kamervragen.

De minister is niet van plan opnieuw vrije tarieven in te voeren voor de mondzorg. “We hebben van de sector veel gevraagd in aanloop naar en tijdens het experiment. Op verzoek van de Tweede Kamer is dit experiment vroegtijdig gestaakt. Ondanks mijn uitdrukkelijke advies om dit niet te doen, heeft de Tweede Kamer anders besloten. Gelet op de spanningen die zich rondom het experiment met de vrije prijzen hebben voorgedaan, zowel politiek/maatschappelijk als bij de betrokken beroepsgroepen, kies ik nu voor het creëren van rust en stabiliteit binnen de sector. Om die reden ben ik met de sector in gesprek om een meerjarenagenda op te stellen. Een nieuw experiment met vrije prijzen maakt daarvan geen onderdeel uit."

(Bron: Dental INFO, januari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
29 januari 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd