(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2018; 125: 427)

Mka-chirurgen pleiten ook voor meer tandartsen

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) sluit zich aan bij de oproep van de KNMT om het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland te verhogen. Volgens de NVMKA ondervinden de Nederlandse mka-chirurgen de gevolgen van het toenemende tekort aan tandartsen. De vereniging meent dat wanneer er geen maatregelen worden genomen de publieke mondgezondheid schade leidt en dat een tekort aan tandartsen uiteindelijk ook zou kunnen leiden tot een tekort aan mka-chirurgen.

“Patiënten worden steeds vaker doorverwezen naar de kaakchirurg, vaak via de huisarts, met ernstige problemen, omdat ze niet tijdig bij een tandarts terecht kunnen óf omdat sprake is van slecht onderhoud en verwaarlozing van het gebit. Voor deze patiënten is de reguliere tandartsbehandeling geen oplossing meer. Een belangrijke oorzaak van dit probleem is het tandartsentekort”, aldus de NVMKA in een persbericht. De mka-chirurgen zien dat zij binnen de mondzorg het vangnet vormen vanwege deze groep patiënten. Hierdoor neemt de vraag naar gespecialiseerde zorg toe, die toch al onder druk staat vanwege de vergrijzing en de verwachte toenemende vraag naar mka-zorg van ouderen. Inmiddels lopen de wachttijden voor mka-zorg bij steeds meer ziekenhuizen snel op.

Volgens de NVMKA moeten vermijdbare verwijzingen naar een mka-chirurg dan ook worden voorkomen. Daarom vraagt zij aandacht voor het tandartsentekort dat volgens de NVMKA leidt tot een toenemende vraag naar mka-zorg die vermeden had kunnen worden als er op tijd was ingegrepen door tandartsen.

(Bron: NMKA, persbericht 4 juli 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.