Mondbacteriën en incidentie overlijden aan longontsteking

Uit Japans onderzoek is gebleken dat verpleeg- en verzorgingshuisbewoners met een tongflora waarin de micro-organismen Prevotella en Veillonella domineren een signifant groter risico hebben op een aan longontsteking gerelateerde overlijden en op een hoger sterfterisico in het algemeen dan bewoners met een tongflora waarin Neisseria en Fusobacterium domineren. Tussen deze 2 typen tongflora en andere aan ziektegerelateerde overlijdens kon geen significante associatie worden gevonden.

De Japanse onderzoekers stelden voor dit onderzoek van 173 verpleeg- en verzorgingshuisbewoners de tongflora vast en volgden de bewoners gemiddeld 19 maanden om het algemene sterfterisico, inclusief aan longontsteking gerelateerde sterfte, vast te stellen.

(Bron: J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 19 oktober 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.