Gepubliceerd op: 16-09-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 511)

Mondgezondheid en nierziekten

Onderzoekers van de University of California gaan onderzoeken of er een verband bestaat tussen parodontale aandoeningen en nierziekten. De onderzoekers veronderstellen dat de nieren worden aangetast door bacteriën die vanuit de mond in het bloed terecht komen. Verder onderzoek moet uitwijzen of de behandeling van parodontale aandoeningen invloed heeft op het verloop van nierziekten. Eerder bleek al dat er een verband is tussen parodontale aandoeningen en hartziekten.

Als kan worden aangetoond dat de behandeling van parodontitis en gingivitis
de progressie van nierziekten kan vertragen, kunnen patiënten met een chronische nierziekte hier veel baat bij hebben. Mogelijk kan een tandartsbehandeling zelfs gezondheidsproblemen die ontstaan door nierziekten voorkomen.

Ook uit het oogpunt van kosten zou dan kunnen worden gekozen voor een dergelijke preventieve behandeling. Door goede preventie kunnen ook de kosten voor dialyse worden uitgespaard.

(Bron: Dentistry, 28 juni 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.