Mondziekten voorkomen op basis van het ecotype?

Door het ecosysteem van de mond van gezonde jongvolwassenen in kaart te brengen, iets wat niet eerder is gedaan, konden onderzoekers van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde recent 5 verschillende ecotypes onderscheiden. De samenwerkende bacteriesoorten die ze binnen deze 5 typen vonden werden ingedeeld in 4 kwadranten, waarbij binnen het ene ecosysteem de nadruk ligt op het afbreken van koolhydraten en binnen het andere op het afbreken van eiwitten. Daarnaast verschilden de ecotypen in de mate waarin het systeem was gespecialiseerd in de afbraak van koolhydraten dan wel eiwitten.

De onderzoekers denken dat het specialiseren van het mondecosysteem een belangrijke eerste stap is in het onderzoek naar de ontwikkeling van mondziekten. Mogelijk bieden deze ecotypes aangrijpingspunten om mondziekten vroegtijdig op te sporen of te voorkomen.

Eerder onderzoek toonde aan dat de ene persoon sterker reageert op slechte mondhygiëne dan de andere. Door vrijwilligers een tijd lang niet te laten poetsen of flossen werden al grote verschillen gevonden in de aanwezigheid van bloedend tandvlees of tandplaque. Uit dit experiment bleek dat de uitkomsten te voorspellen waren aan de hand van de biologische verschillen in het ecosysteem bij de start van het experiment. Verder onderzoek hiernaar is nodig om vast te stellen of dit samenhangt met de geïdentificeerde ecotypen en of er een mogelijke oorzakelijke relatie is.

(Bron: ACTA, 10 februari 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 666-668
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 666-668
Info
publicatiedatum
14 februari 2017
rubriek
Nieuws
Gerelateerd