Mondzorg en cardiovasculaire operatieve ingrepen

In slechts 44 van de 2.447 onderzoeksartikelen die werden gevonden in een uitgebreid literatuuronderzoek bestond overeenstemming over de de noodzaak van tandheelkundig onderzoek en eventuele behandeling voorafgaand aan cardiovasculaire operatieve ingrepen. Echter, in het protocol voor deze cardiologische operatieve ingrepen bleken vrijwel geen tandheelkundige instructies te zijn opgenomen.

Bron

Cotti E, Arrica M, Di Lenarda A, et al. The perioperative dental screening and management of patients undergoing cardiothoracic, vascular surgery and other cardiovascular invasive procedures: a systematic review. Eur J Prev Cardiol 2017; 24: 409-425. doi: 10.1177/2047487316682348.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.