Mondzorg in het najaar op agenda Tweede Kamer

De Tweede Kamer houdt op maandag 3 oktober 2016 een rondetafelgesprek over mondzorg. Kamerleden wisselen daarin van gedachten met mondzorgkoepels (waaronder de KNMT), toezichthouders, onderwijs en wetenschap maar ook met praktijken en patiënten.

Op de zitting komt het onderwerp taakherschikking aan de orde, maar passeren waarschijnlijk ook andere zaken de revue. Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP nam het initiatief tot het rondetafelgesprek.

De Tweede Kamer gaat daarnaast een algemeen overleg over mondzorg plannen, waarin Kamerleden met minister Schippers in gesprek gaan. Daarin komen in elk geval de plannen voor het verbeteren van de mondzorg voor kwetsbare ouderen aan bod. De exacte datum van dit overleg wordt nog bekendgemaakt.

(Bron: KNMT, 7 juli 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.