Mondzorgregister stopt per 1 mei 2018

De pilot Het Mondzorgregister zal per 1 mei 2018 stoppen. Het register, dat bij- en nascholing van tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten en studenten tandheelkunde en mondzorgkunde registreerde, is na beraad tot de conclusie gekomen dat met de verwachte veranderingen in de organisatie en registratie van bij- en nascholing voor haar geen toekomst meer is weggelegd. Het Mondzorgregister gaat ervan uit dat in 2019 grote veranderingen optreden voor bij- en nascholing, omdat gesproken wordt van de herregistratie in het BIG-register waarbij de deskundigheidsbevorderende activiteiten verplicht gesteld zullen gaan worden. Naast deze verwachting speelde ook de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy (AVG) een rol in de beslissing te stoppen met het Mondzorgregister.

Voor de leden kunnen nog tot 1 mei 2018 gegevens van cursussen worden opgenomen. De leden kunnen vervolgens tot en met 18 mei 2018 hun gegevens uit het Mondzorgregister opslaan voor hun eigen administratie. Daarna zal het register offline gaan.

(Bron: Mondzorgregister, 3 april 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.