Motivatie van tandartsen voor cariës preventieve maatregelen

Braziliaanse en Amerikaanse onderzoekers voerden een zeer uitgebreid literatuuronderzoek uit om na te gaan welke factoren voor tandartsen belangrijk zijn bij maatregelen voor de preventie van cariës. Van de 18.276 onderzochte publicaties bleven er uiteindelijk 7 kwalitatieve onderzoeken en 41 epidemiologische onderzoeken over. De conclusies van het literatuuronderzoek laten zien dat vooral een vakkundige opleiding, gekoppeld aan een redelijke financiële beloning, bepalend is voor een adequate preventieve aanpak van cariës.

Bron

Suga US, Terada RS, Ubaldini AL, et al. Factors that drive dentists towards or away from dental caries. Preventive measures: systematic review and metasummary. PLoS One 2014; 9: e107831. doi: 10.1371/journal.pone.0107831. eCollection 2014.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.