Nederlanders beheren liever zelf medische gegevens

Een groot deel van de Nederlanders (45%) beheert liever zelf hun medische gegevens. Zij kunnen dan bepalen wie ze toegang geven tot hun dossier. Een kwart van de ondervraagden geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. Een merendeel (57%) denkt dat medewerkers van zorgorganisaties toegang hebben tot hun gegevens zonder dat ze daar toestemming voor hebben gegeven. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 1.034 Nederlanders.

Vooral ouderen (48%) willen meer controle over wie toegang heeft tot hun medisch dossier. Voor een kwart van de ondervraagden hoeft dit niet. Ook 4 op de 10 jongeren bepaalt liever zelf wie ze toegang geven tot hun medische gegevens. 38% vindt het goed zoals het nu geregeld is.

Vooral hoogopgeleiden zijn sceptisch over hoe zorgorganisaties omgaan met hun gegevens. Uit deze groep geeft 7 van de 10 aan dat zij denken dat medewerkers zonder toestemming in hun dossiers kijken. De helft van de laagopgeleiden heeft hetzelfde gevoel. Gepleit wordt voor passende maatregelen. De zorgsector en leveranciers van systemen moeten dit gevoel wegnemen door goede voorlichting te verstrekken en door een duidelijk beleid te voeren over wie toegang heeft tot de gegevens en de gebruikte ICT-systemen.

(Bron: FTN-Gezondheidsonderzoek, 3 november 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
6 november 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd