Nederlanders vinden dat eigen risico omlaag moet

Uit een recent onderzoek van TNS NIPO in opdracht van zorgverzekeraar VGZ blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders niet tegen het eigen risico is, maar wel vindt dat het huidige bedrag van 385 euro omlaag moet. Een bedrag van € 212 wordt wel acceptabel gevonden. Een signaal dat niet kan worden genegeerd door de politiek, zegt het VGN.

Ook zorgmijding door het eigen risico komt in het onderzoek aan de orde. Een op de 5 verzekerden geeft aan sinds 1 januari 2016 wel eens zorg te hebben uitgesteld of gemeden. Dit getal is even hoog als vorig jaar. Zorgmijding komt het meest voor bij huisartsbezoek, zorg bij een specialist in het ziekenhuis en medicijnen op recept.

De kennis over het eigen risico is ten opzichte van vorig jaar verminderd. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat zij eigen risico betalen voor een huisartsbezoek, terwijl dat niet het geval is. Vorig jaar was hier nog 2 op de 3 Nederlanders (68%) van op de hoogte. Ook weten minder mensen dat zorg voor meeverzekerde kinderen onder de 18 niet onder het eigen risico valt.

Het nut van het eigen risico wordt door de ondervraagden wel ingezien. Als belangrijkste redenen hiervoor worden genoemd het betaalbaar houden van de zorgkosten (37%), het ontmoedigen van onnodige zorg (32%), en het bewust maken van hoge zorgkosten (12%).

(Bron: VGZ, 11 augustus 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Bron
Bron
Info
publicatiedatum
20 september 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd